VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KG10VVO
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Svahn, Tarja ; Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Hautamäki, Minna ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Koulutusohjelmiin sisältyvien vapaasti valittavien opintojen tulee täyttää ammattikorkeakouluopinnoille asetetut vaatimukset sekä lisätä opiskelijan ammatillisia valmiuksia. Osa vapaasti valittavista opinnoista toteutuu harjoitteluna. Vapaasti valittavia opintoja voi valita Seinäjoen ammattikorkeakoulun yksiköistä ja muista korkea-asteen oppilaitoksista. Opintojen valinta SeAMK:n yksiköistä tapahtuu vapaasti valittavien opintojen tarjottimelta, joka sisältää tarjontaa jokaisesta yksiköstä. Sosiaali- ja terveysalan yksikkö tarjoaa opiskelijoilleen vapaasti valittavia opintoja myös yksikön sisäisellä tarjonnalla. Opiskelija valitsee tarjottimesta omaa ammattitaitoaan ja -tietoaan lisäävän opintojakson tai opintojaksoja ja ilmoittautuu ko. opintojaksolle. Opiskelu tapahtuu siinä yksikössä, josta opintojakso on valittu. Sosiaali- ja terveysalan yksikön vapaasti valittavien opintojen yhdyshenkilönä toimii opintoohjaajat.

Arviointikriteerit

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Takaisin