Fysioterapeutin ammattiin kehittyminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KG10AP10
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Kiili, Riitta
Opettajatiimi: Hautamäki, Minna ; Svahn, Tarja ; Haapala, Pia ; Mäntykivi, Pirkko ; Finne, Merja ; Koivisto, Marjut
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
FYSTER-2013   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
FYSTER-2014   1-S   1.0   2014-09-01   2014-12-31  
FYSTER-2014   2-S   1.0   2015-08-01   2015-12-31  
FYSTER-2014   3-S   1.0   2016-08-01   2016-12-31  
FYSTER-2014   4-S   1.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija: osaa arvioida oppimistaan ja fysioterapeutin ammattiin kehittymistään rakentamalla ammatillisen kasvun portfoliota koko opiskelunsa ajan; vahvistaa itsessään käynnistyneitä ammattiin kehittymisen prosesseja; valmentautuu yhteiskunnan ja työelämän vaatimuksiin; käyttää hyödykseen opiskelun ohjausta.

Opiskelijan työmäärä

Tarkempi kuvaus ilmoitetaan opintojakson alussa

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Fysioterapeutin ammattiin oppiminen ja kehittyminen; Portfolio; Fysioterapeutin ammattietiikka; Fysioterapeuttiliiton merkitys ammatillisessa kasvussa; Opiskelijan ohjaus

Opiskelumateriaali

Opiskelijat saavat kirjallisuuslistan

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Henkilökohtaiset tavoite- ja kehityskeskustelut, luento-opetus, ryhmäkeskustelut, portfolion laatiminen, verkko-opiskelu

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Arviointi koostuu seuraavista osioista: Osallistuminen ryhmä- ja yksilöohjaukseen, portfolio

Takaisin