Projektiopintojakso

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23EK20101
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Pajula, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   4-S   15.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2013KOTU   4-S   15.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2014AUTO   4-S   15.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2014KOTU   4-S   15.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2015AUTO   4-S   15.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2015KOTU   4-S   15.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016AUTO   4-S   15.0   2019-08-01   2019-12-31  
KOTU-2016KOTU   4-S   15.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Työpaikkaopintojen tavoitteena on saada opiskelijan henkilökohtaisen tavoiteasettelun mukaisesti uutta, syventävää tai laajempaa osaamista koulutusohjelman mukaisesta ammattialasta. Opiskelu on suunnitelmallista ja sen yksityiskohtaisista tavoitteista, sisällöstä, toteutuksesta ja arvioinnista sovitaan yhdessä oppilaitoksen, työnantajan ja opiskelijan kesken.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opinnoissa painottuvat insinöörin ammattiin liittyvät työtehtävät. Opintosuoritukset koostuvat työnantajan antamista työtehtävistä sekä erillisistä työtehtäviä sivuavista, tukevista tai syventävistä oppimistehtävistä. Opintojen ohjauksesta työpaikalla vastaa yrityksen vastuuhenkilö, oppilaitoksessa ohjaava opettaja.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Työskentely yrityksessä, itsenäisesti tehtävä ongelmaratkaisu, oppimistehtävien raportointi

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Projektiopinnot ovat numeroarvosanalla arvioitavia opintoja. Arviointiin osallistuvat työantaja lausunnollaan, opiskelija itsearvioinnilla sekä ohjaava opettaja, joka määrittelee lopullisen arvosanan. Kukin oppimistehtävä arviointineen tallennetaan opiskelijan opintosuorituksiin.

Takaisin