Projektipaja

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23EK20100
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 12.0 op
Vastuuopettaja: Kitinoja, Kimmo
Opettajatiimi: Kitinoja, Kimmo ; Pajula, Jukka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2013AUTO   3-S   7.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2013KOTU   3-S   7.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014AUTO   3-S   7.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014KOTU   3-S   7.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015AUTO   3-S   7.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2015KOTU   2-S   2.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015KOTU   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015KOTU   3-S   7.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016AUTO   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   2-S   2.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016KOTU   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016KOTU   3-S   5.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Monitekninen ja kansainvälinen opiskelijatiimi toteuttaa ohjatusti yritysten tuote-ja tuotannonkehitystoimeksiantoja SeAMKin laboratorioita hyödyntäen.
Opiskelijat kehittävät teknistä osaamistaan ja projektitaitojaan sekä syventävät suhteita niin yrityksiin kuin muihinkin toimijoihin.

Opiskelijan työmäärä

Opiskelijan työmäärä yhteensä 324 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Opiskelijat ratkovat yritysten antamia tehtäviä insinöörimäiseti ryhmätyönä. Projektiryhmille asetetaan selkeät tehtävän ratkomiseen liittyvät oppimistavoitteet ja -tehtävät.
Yritysten toimeksiannot ovat selkeästi määriteltäviä, oppimista tukevia kehittämistehtäviä, jotka voivat vaihdella lyhytkestoisista selvitystöistä laajempiinkin tehtäviin.

Toimeksianto voi olla esim. laatuun liittyvää selvitystyötä, koekappaleiden valmistusta, koekappaleiden testausta, työmenetelmien testausta ja vertailua tai perinteistä harjoitus- ja suunnittelutyötä. Toimeksianto voi myös olla yrityksessä jo aikaisemmin tehty kehittämishanke, jonka toimivuus, hienosäädön tarve tai kustannustehokkuus halutaan jälkikäteen varmistaa.

Yritysten toimeksiantoihin sisältyvät liikesalaisuudet ovat aina luottamuksellisia.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Opiskelijatiimit toteuttavat ohjatusti yritysten toimeksiantoja. Projektinhallinta.

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa toimia suunnittelijana ryhmässä
Taso 3: Opiskelija osaa raportoida tuloksia
Taso 5: Opiskelija osaa ratkaista suunnittelutehtäviä tavoitteen mukaan

Arviointimenetelmät

- Oppimistavoitteet ja tulokset
- Insinöörimäinen ja projektimainen työskentely
- Saavutettu tekninen ratkaisu ja tuotos
- Raportointi ja opittu asia

Takaisin