Harjoittelu 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23EK20014
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Pajula, Jukka
Opettajatiimi: Pajula, Jukka ; Mäkelä, Petteri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   4-S   15.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2013KOTU   4-S   15.0   2016-08-01   2016-12-31  
TITE-2013   4-S   15.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2014AUTO   4-S   15.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2014KOTU   4-S   15.0   2017-08-01   2017-12-31  
TITE-2014   4-S   15.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2015AUTO   4-S   15.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2015KOTU   4-S   15.0   2018-08-01   2018-12-31  
TITE-2015   4-S   15.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016AUTO   4-S   15.0   2019-08-01   2019-12-31  
KOTU-2016KOTU   4-S   15.0   2019-08-01   2019-12-31  
TITE-2016   4-S   15.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy ja harjaantuu ohjatusti erityisesti ammattiopintojen kannalta alan keskeisiin käytännön työtehtäviin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Työskentelyä yrityksessä 10 viikon ajan.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Harjoittelu 1

Sisältö

Tutustua ammattialaan ja soveltaa oppimiaan asioita käytäntöön. Käytännön työtä 10 viikon ajan.

Opiskelumateriaali

Harjoittelua ja raprtointia koskeva ohjeistus, harjoittelupaikan ohjeet.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Itseopiskelu

Arviointikriteerit

Hyväksytty
Opiskelijalla on näkemys oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista.
Osaa tarkastella kriittisesti reflektoiden omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.
Hylätty
Opiskelija ei ole noudattanut tehtyä harjoittelusuunnitelmaa tai opiskelijalla ei ole näkemystä oman alansa tehtävistä ja alansa tulevaisuuden visioista tai ei osaa tarkastella omaa edistymistään alalla ja työyhteisön jäsenenä.

Arviointimenetelmät

Opintojakso arvioidaan hyväksytty / hylätty.

Takaisin