CAD -jatkokurssi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23DK20011
Tyyppi: Vapaasti valittava
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Mettälä, Jorma
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2013KOTU   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2014KOTU   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2015KOTU   3-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016KOTU   3-S   3.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa mukauttaa Autodesk Inventor suunnitteluympäristön piirustuspohjia ja osaluetteloita sekä liittää niihin suunnittelutietoja,
- osaa Inventorin suunnitteluympäristön avulla mallintaa koneenosia ohutlevytuotteena ja hitsattuna rakenteena,
- osaa suunnitella parametrisia osaperheitä,
- osaa käyttää Inventorin keskeisiä erikoistyökaluja kuten akseligeneraattoria ja erilaisia parametrisia osia

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Inventor template tiedostot ja niiden luonti. Piirustuspohjan luonti ja suunnittelutiedon liittäminen siihen. Ohutlevykappaleen mallintaminen, hitsattavan koneenosan suunnittelu, akseligeneraattori, laakerien ja muiden parametristen koneenosien liittäminen kokoonpanoihin. Osaluettelot ja niiden mukauttaminen. Tuoteperheen rakentaminen.

Opiskelumateriaali

- Autio ja Hasari: Koneenpiirustus ammattikorkeakouluille ja teknillisille oppilaitoksille


- Inventor koulutusmateriaalit
- tunneilla jaettava muu materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Teoriatunnit, ohjatut harjoitukset ja itsenäisesti tehtävät harjoitustyöt

Arviointikriteerit

Kurssi arvioidaan arvosanoilla 1 - 5.

Tyydyttävä (2-1)
Opiskelija osaa teknisen piirustuksen ja osa mallintaa 3D-malleja parametrisesti.
Hyvä (4-3)
Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.
Kiitettävä (5)
Opiskelija osaa mallintaa parametrisia 3D-kappaleita ja tehdä piirustuksia. Lisäksi opiskelija osaa tehdä vaativia visualisoituja malleja, liiketarkasteluja, putkistosuunnittelua ja runkosuunnittelua.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyöt ja tentti

Takaisin