Sähkötekniikka ja elektroniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20101
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Rajala, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2013KOTU   1-S   4.0   2013-09-01   2013-12-31  
KOTU-2014AUTO   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014KOTU   1-S   4.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2015AUTO   1-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015KOTU   1-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät sekä osaa tulkita sähkön käyttömahdollisuuksista konetekniikan yhteydessä. Opiskelija tunnistaa tärkeimmät elektroniikassa käytettävät komponentit ja hallistsee niiden perusmitoitukseen liittyvät laskentamenetelmät.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 104 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 52 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 52 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Sähkötekniikan perusteet ja laskentamenetelmät. Moottorityyppien perusrakenteet ja ominaisuudet. Elektroniikan peruskomponentit: diodit, transistorit, operaatiovahvistin, niiden toimintaperiaate ja analogiatekniikan peruskytkennät. Digitaalielektroniikan perusteet, Boolen algebra ja logiikkaportit.

Opiskelumateriaali

Luento- ja verkkomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitustyöt ja laboratoriotyöt

Arviointikriteerit

Kiitettävä (5):opiskelija osaa tärkeimmät teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät ja osaa soveltaa niitä harjoitustehtävissä
hyvä (3-4): opiskelija osaa keskeiset teoreettisen sähkötekniikan käsitteet ja laskentamenetelmät
tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat teoreettisen sähkötekniikan käsitteistä ja laskentamenetelmistä

Arviointimenetelmät

Tentit ja harjoitustyöt

Takaisin