Koneenosat

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20092
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Estlander, Ilkka
Opettajatiimi: Kärkkäinen, Markku
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2013KOTU   2-K   4.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2014KOTU   2-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015KOTU   2-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   4.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016KOTU   2-K   4.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa koneenosien toimintaperiaatteet ja mitoituslaskelmat
- osaa valita valmiita koneenosia standardeista ja luetteloista
- osaa hyödyntää koneenosien mitoituksen ja valinnan valmisohjelmia

Lisäksi opiskelija vahvistaa koneteknistä perusosaamistaan, suunnitteluosaamistaan sekä koneturvallisuusosaamistaan.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- koneenosien laskenta ja suunnitteluperusteet
- hitsausliitos
- ruuviliitos
- akseliliitokset
- vierintälaakerit
- jouset
- lieriöhammaspyörät

Opiskelumateriaali

- luentomateriaali
- standardit
- valmistajien luettelot

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Tyydyttävä (1-2): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet ja kykenee hyödyntämään niitä työssään

Hyvä (3-4): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin ja osaa myös hahmottaa yhteyksiä opittujen asioiden välillä

Kiitettävä (5): Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa arvioida ja perustella opintojakson sisältöä

Arviointimenetelmät

Välikokeet/tentti

Takaisin