Valmistustekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23BK20036
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Kitinoja, Kimmo
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2013KOTU   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
KOTU-2014AUTO   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014KOTU   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2015AUTO   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015KOTU   1-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2016AUTO   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016KOTU   1-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija;
- osaa valmistustekniikan perusteita
- tietää konepajassa käytettäviä koneita ja työvälineitä
- osaa valita käyttöön konepajaan sopivia valmistusmenetelmiä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä 130 h, työjärjestyksessä 68 h ja itsenäistä opiskelua 62 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- metallin valmistus
- hitsausmenetelmät
- valaminen
- jauhemetallurgia
- muovaavat työstömenetelmät
- ainetta irrottavat työstömenetelmät
- levyntyöstö
- pinnoittaminen
- laatu ja mittaaminen

Opiskelumateriaali

- Valmistustekniikka. Ihalainen

- luentomateriaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tehdasvierailut, laboratorioharjoitukset ja itseopiskelu

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa konepajan valmistusmenetelmiä
Taso 3: Opiskelija osaa valita käyttöön sopivia valmistusmenetelmiä
Taso 5: Opiskelija osaa suunnitella osan valmistusmenetelmää

Arviointimenetelmät

Tentti, harjoitukset ja läsnäolo, itseopiskelu

Takaisin