Tietokoneavusteinen matematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23AK10057
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Mikkonen, Pasi
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- osaa excel-ohjelman matemaattiset ominaisuudet
- osaa matlab-ohjelman perusteet
- osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 48 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- tilastolliset tunnusluvut
- graafinen esitys
- regressiot
- ratkaisin
- optimointi
- matlabin perusteet
- matlab-ohjelmointi

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja tietokoneharjoitukset 48 h , itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

kiitettävä (5): opiskelija osaa käyttää matlabia ja exceliä kiitettävästi
hyvä (3-4): opiskelija osaa käyttää matlabia ja exceliä hyvin
tyydyttävä (1-2): opskelija osaa matlabin ja excelin perusteet

Arviointimenetelmät

Tentti

Takaisin