Differentiaaliyhtälöt ja talousmatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC23AK10056
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Kokkonen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2013KOTU   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
KOTU-2014AUTO   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014KOTU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2015KOTU   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016KOTU   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää differentiaaliyhtälön käsitteen
- osaa ratkaista yksinkertaisimmat differentiaaliyhtälöt
- osaa koronkorko ja lainalaskennan
- osaa eri investointilaskelmat
- osaa laskennan apuvälineiden käytön
- osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
- mistä työjärjestyksessä olevaa opiskelua: 48 h
- mistä itsenäistä opiskelua: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- differentiaaliyhtälön käsite
- separoituva differentiaaliyhtälö
- ensimmäisen ja toisen kertaluvun lineaarinen differentiaaliyhtälö
- arvonlisävero
- koronkorko
- lainat
- investointilaskelmat

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h , itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

kiitettävä (5): opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa differentiaaliyhtälöiden ja talousmatematiikan menetelmiä kiitettävästi
hyvä (3-4): opiskelija ymmärtää osaa soveltaa differentiaaliyhtälöiden ja talousmatematiikan menetelmiä hyvin
tyydyttävä (1-2): opiskelija osaa perusasiat differentiaaliyhtälöistä ja talousmatematiikasta

Arviointimenetelmät

Tentti

Takaisin