OPINNÄYTETYÖ

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05FR50
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opinnäytetyö valmentaa opiskelijan tulevaan työhönsä. Työn avulla opiskelija oppii soveltamaan käytännössä opiskeluaikana opittuja tietojaan ja etsimään puuttuvat tiedot ongelmien ratkaisemiseksi. Määritelty tarkemmin erillisessä opinnäytetyöohjeissa.

Takaisin