VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05DR30
Tyyppi: Vapaasti valittava
Taso: AMK
Laajuus: 10.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Vapaasti valittavia opintoja suositellaan valittavaksi rakennustekniikan koulutusohjelman muista kuin omasta suuntautumisvaihtoehdosta. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös Seinäjoen ammattikorkeakoulun muista yksiköistä ja muista ammattikorkeakouluista tai yliopistoista. Opintojen valinta SeAMK:n yksiköistä tapahtuu vapaasti valittavien opintojen tarjottimelta, joka sisältää tarjontaa jokaisesta yksiköstä. Opiskelija valitsee tarjottimesta omaa ammattitaitoaan ja -tietoaan lisäävän opintojakson tai opintojaksoja ja ilmoittautuu ko. opintojaksolle. Opiskelu tapahtuu siinä yksikössä, josta opintojakso on valittu.

Takaisin