Tuotantotekniikan projektiopinnot

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR211
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 15.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Talonrakennustekniikan tuotantotekniikkaan liittyvien projektiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet toimia rakennushankkeen erilaisissa projektinjohto- ja työnjohtotehtävissä sekä tarjouslaskentaan ja kustannusarviointeihin liittyvissä tehtävissä. Samalla projektiopinnot ohjaavat luovaan ongelmanratkaisukykyyn, tiedonhankintaan ja sen soveltamiseen sekä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen harjaantumiseen. Projektiopinnot suoritetaan yksilö- tai ryhmätöinä yritysten tai yhteisöjen tarjoamien projektien parissa, usein myös työskennellen ko. yrityksissä. Suositeltavana projektina jokaiselle on työmaaprojekti. Lisäksi voidaan ottaa muina (valinnaisina) projekteina seuraavia uudis- tai korjausrakentamiseen littyviä projekteja:

Rakennustyömaa
Tarjouslaskenta
Teräsrakennustyömaa
Hirsirakennustyömaa
Elementtitehdas
Konepaja
Kustannussuunnittelu
Rakennuttaminen
Tutkimus ja tuotekehitys
Projektista saatava opintopistemäärä riippuu projektin laajuudesta ja se harkitaan aina tapauskohtaisesti. Projektiopinnot on tarkemmin ohjeistettu koulutusohjelman projektiopinto-ohjeissa.

Takaisin