Työturvallisuus

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR21011
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014TUTE   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa työsuojelun asettamat ja työturvallisuuden vaatimat tehtävät työmaalla.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija osaa työsuojelun asettamat ja työturvallisuuden vaatimat tehtävät korjausrakennustyömaalla.

Infrarakentamisen osaaminen
Opiskelija osaa työsuojelun asettamat ja työturvallisuuden vaatimat tehtävät infrarakennustyömaalla.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Rakentamistalous

Sisältö

Työturvallisuuslaki, Valtioneuvoston päätös turvallisuudesta rakennustyössä. Työturvallisuuskortti sekä tulityökortti.

Opiskelumateriaali

Työturvallisuuslaki, rakennustyön turvallisuus, telineiden ja kaiteiden käyttö rakennustyössä, elementtirakentamisen työturvallisuus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, harjoitukset, työturvallisuuskortti- ja tulityökorttitutkinto

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitustyöt sekä tentti ja hyväksytyt työturvallisuuskortti- ja tulityökorttitutkinto. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin