Ajallinen suunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR21009
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013TUTE   3-K   4.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014TUTE   3-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa laatia työmaan eri aikatauluja huomioon ottaen työturvallisuuden.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa laatia työmaan eri aikatauluja käyttäen projektinhallintaohjelmistoja.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija osaa laatia korjausrakennustyömaan eri aikatauluja.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Työmaan ajallinen suunnittelu. Eri aikataulumuodot. Työmaan yleissuunnittelu, rakennusvaihesuunnittelu ja viikkosuunnittelu ja eri aikataulujen suunnittelu. Työmaan projektinhallintaohjelmistot.

Opiskelumateriaali

Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja lopputentti

Takaisin