Tarjouslaskenta

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR21007
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013TUTE   4-K   5.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014TUTE   4-S   5.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä tarjouksen vastauksena tarjouspyyntöön.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 133 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Urakkalaskennan tekeminen nimikkeistöjärjestelmän mukaan, määrälaskenta ja hinnoittelu, rakentamisen johtotehtävien ja työmaatehtävien kustannukset, aikataulut, työmaan yleissuunnittelu, tarjouksen muodostaminen.

Opiskelumateriaali

Opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Harjoitustyö

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö

Takaisin