Työmaatekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR21001
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013TUTE   3-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   3-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa työmaan läpiviennissä vastaan tulevat asiat. Opiskelija osaa laatia työmaan aikataulun sekä suunnitella resurssit tietokoneella ja osaa laskea työmaatekniikan kustannukset.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Työmaatekniikan kustannukset, työmaasuunnitelma, työkohdesuunnittelu, menetelmäsuunnittelu, LVIS-aputyöt, työmaan ajallinen ja taloudellinen suunnittelu sekä työmaan projektinhallintaohjelmistot.

Opiskelumateriaali

Rakentamisen tuotantotekniikka;
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=104530

Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

Arviointikriteerit ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset ja lopputentti

Takaisin