Tuotantotekniikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR2100
Tyyppi: Valinnainen
Taso: AMK
Laajuus: 19.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa työmaan läpiviennissä vastaan tulevat asiat. Opiskelija osaa laatia työmaasuunnitelman ja työmaan eri aikatauluja huomioon ottaen työturvallisuuden. Opiskelija osaa laatia työmaan laatusuunnitelman sekä osaa laatia tehtävän laatusuunnitelman ottaen huomioon työturvallisuuden vaatimukset. Opiskelija osaa työsuojelun asettamat ja työturvallisuuden vaatimat tehtävät työmaalla.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa työmaan läpiviennissä vastaan tulevat asiat. Opiskelija osaa laatia työmaasuunnitelman sekä tehdä työkohde- ja menetelmäsuunnittelua. Opiskelija osaa laatia työmaan eri aikatauluja käyttäen projektinhallintaohjelmistoja. Opiskelija osaa laatujärjestelmät sekä osaa soveltaa niitä rakennusprojektiin. Opiskelija osaa rakennusyrityksen laatujärjestelmän sisällön ja osaa laatia työmaan laatusuunnitelman.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija osaa korjausrakennustyömaan läpiviennissä vastaan tulevat asiat. Opiskelija osaa laatia työmaasuunnitelman sekä tehdä työkohde- ja menetelmäsuunnittelua korjausrakennustyömaalla. Opiskelija osaa laatia korjausrakennustyömaan eri aikatauluja. Opiskelija osaa laatia kojausrakennustyömaan laatusuunnitelman sekä osaa laatia korjausrakentamistehtävän laatusuunnitelman. Opiskelija osaa työsuojelun asettamat ja työturvallisuuden vaatimat tehtävät korjausrakennustyömaalla.

Infrarakentamisen osaaminen
Opiskelija osaa työsuojelun asettamat ja työturvallisuuden vaatimat tehtävät infrarakennustyömaalla.

Sisältö

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
KC05BR21001 Työmaatekniikka, 4 op
KC05BR21009 Ajallinen suunnittelu, 4 op
KC05BR21010 Laadunhallinta, 3 op
KC05BR21011 Työturvallisuus, 3 op
KC05BR21007 Tarjouslaskenta, 5 op

Takaisin