Muuratut rakenteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20808
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   3-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014RASU   3-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014TUTE   3-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suorittaa tavanomaisten muurattujen rakenteiden mitoituksen eurokoodien mukaan.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 53 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Betonirakenteet 1

Sisältö

• Muurauskappaleen, laastin, betonitäytteen ja raudoituksen ominaisuudet
• Muurin puristuslujuus
• Muurattu palkki
• Muurattu seinä

Opiskelumateriaali

Muurattujen rakenteiden eurokoodi ja kansalliset liitteet. Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset ja kotitehtävät.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti ja kotitehtävät.

Takaisin