Betonirakenteet 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20704
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013RASU   3-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2013TUTE   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2013TUTE   3-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014RASU   3-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014TUTE   3-S   5.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelijaa osaa suorittaa tavanomaisten teräsbetonirakenteiden ja raudoittamattomien betonirakenteiden mitoituksen sekä murto- että käyttörajatilassa eurokoodien mukaan. Opiskelija osaa myös hyödyntää tietotekniikkaa kyseisten rakenteiden mitoituksessa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Statiikka, Lujuusoppi, Elementtimenetelmän perusteet, Betonitekniikka, Runkojärjestelmät ja rakennesuunnittelun perusteet.

Sisältö

• Materiaalien ominais- ja mitoituslujuudet
• Materiaalien kimmo-ominaisuudet
• Rasitusluokat
• Palkkien, yhteen suuntaan kantavien laattojen, pilarien, seinien ja maanvaraisten anturoiden mitoitus murtorajatilassaa
• Raudoituksen ankkurointi ja jatkokset
• Lävistys
• Käyttörajatilamitoitus: halkeilu ja taipuma
• Rakenteelliset ohjeet: raudoitus ja rakenneosat
• Raudoituspiirustukset
• Suunnitteluohjelmat.

Opiskelumateriaali

Betonirakenteiden suunnitteluun liittyvät eurokoodit ja kansalliset soveltamisasiakirjat soveltuvin osin.
Opettajan oma materiaali.

Betonirakenteiden suunnittelu ja mitoitus, BY 210.
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/holdingsInfo?sk=fi_FI&bibId=84594

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, laskuharjoitukset, kotitehtävät, suunnitteluharjoitus sekä rakennekokeet laboratoriossa.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Kaksi välikoetta tai tentti, hyväksytyt kotitehtävät ja suunnitteluharjoitus.

Takaisin