Rakennetekniikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR2070
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 17.0 op
Vastuuopettaja: Perälä, Martti
Opettajatiimi: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Rakennetekniikan opintokokonaisuuden opintojen tavoitteena on antaa perusvalmius betoni-, puu-, teräs- ja muurattujen rakenteiden ja niistä valmistettujen rakennusten rakennesuunnitteluun ja rakentamiseen ottaen huomioon tuotanto- ja valmistustekniikan vaatimukset. Erityisesti on huomattava, että opetuksessa käytetään Euronormien mukaista suunnittelukäytäntöä.

Takaisin