Rakennussuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20608
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013RASU   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013TUTE   1-K   5.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2014LVI   1-S   5.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   5.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   5.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa rakennussuunnittelun perusteet ja niitä koskevat suunnitteluohjeet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 134 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Rakennussuunnittelua koskevat määräykset ja ohjeet. Rakennuksen pinta-alat ja tilavuudet. Piirtämiskäytännöt ja piirustusmerkinnät. Eri suunnitelmien toimivuuden ja toteutettavuuden vertailu. Esisuunnitelman ja tilaohjelman teko sekä tilaohjelman mukaisen pientalon suunnittelu.

Opiskelumateriaali

RT-kortisto soveltuvin osin. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

1. Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5. Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitustyöt ja lopputentti. Tentti arvioidaan asteikolla 1-5.

Takaisin