Rakennusfysiikka 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20606
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Miettinen, Katja
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   2-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013RASU   2-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013TUTE   2-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014LVI   2-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   2.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee rakennuksen ja rakenteiden äänitekniikan perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Fysiikka ainakin pääosin suoritettu. Rakentamisen perusteet. Talonrakennustekniikka.

Sisältö

Ääneneristämisen suunnittelu ja siihen soveltuvia rakenneratkaisuja. Akustiikka ja jälkikaiunta-aika.

Opiskelumateriaali

Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset sekä rakennusfysikaaliset mittaukset.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti sekä harjoitukset

Takaisin