Talonrakennustekniikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR2060
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Talonrakennustekniikan opintokokonaisuuden opintojen tavoitteena on perehdyttää opiskelija talonrakennustekniikan uudis- ja korjausrakentamiseen sekä rakennusfysiikkaan.

Takaisin