Projektijohtaminen

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20009
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Lehtisaari, Paula
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2013RASU   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2013TUTE   3-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014LVI   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014RASU   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
RAK-2014TUTE   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tehdä hankesuunnitelman, osaa laatia urakkasopimuksen ja rakentamiseen liittyvät pöytäkirjat sekä osaa hankinnoissa esiintyvät asiat ja kiinteistökaupan perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Rakennushankkeen osapuolet, hankesuunnittelu, esisuunnittelu, rakennussuunnittelu, rakentamisen valmistelu, rakentamisvaihe, eri vaiheiden sopimukset, yleiset sopimusehdot (YSE 1998), kokoukset ja pöytäkirjat, pääsuunnittelijan tehtävät sekä kiinteistökaupan perusteet. Rakennustuotteiden yleiset hankinta- ja toimitusehdot RYHT 2000 sekä tilaajavastuulaki.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja lopputentti

Takaisin