Rakentamistalous

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20008
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   2-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013RASU   2-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013TUTE   2-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014LVI   2-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014RASU   2-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  
RAK-2014TUTE   2-K   5.0   2016-01-01   2016-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa tarjouslaskennan perusteet ja tuntee rakennustyömaan suunnittelun perusteet. Opiskelija osaa tehdä yksinkertaisen tarjouksen ja osaa suunnitella työmaan aluesuunnitelman sekä osaa laatia työmaan aikatauluja. Opiskelija osaa käännetyn arvonlisäveron perusteet.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 133 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Nimikkeistöjärjestelmät, määrälaskenta ja hinnoittelu, rakentamispalvelujen kustannukset, tarjouslaskenta, tuotannonsuunnittelu, aikataulut, työmaan yleissuunnittelu, materiaalitoiminnot, taloudellinen suunnittelu, seuranta ja
ohjaus sekä käännetty arvonlisävero

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustehtävät

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä lopputentti

Takaisin