Kustannussuunnittelu

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR20005
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   4-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2013RASU   4-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2013TUTE   4-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014LVI   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2014RASU   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
RAK-2014TUTE   4-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laskea tavoitehinnan, laajuuslaskelman sekä rakennusosa-arvion hankkeelle sekä osaa hoitaa hankkeen kustannusohjausta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tavoitehintalaskelma, laajuuslaskelma, rakennusosa-arvio, Taku-ohjelmiston käyttö ja kustannusohjaus.

Opiskelumateriaali

Talonrakennuksen kustannustieto
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/searchResults?searchId=409&recPointer=0&searchType=1&sortBy=PUB_DATE_DESC

opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset sekä lopputentti

Takaisin