Yritystoiminta

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR2000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 18.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opettajatiimi: Loukola, Ilkka ; Heiskanen, Heikki
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on perehdyttää opiskelija rakentamistalouteen ja yritystoimintaan yleensä ja tarkemmin sen eri osa-alueisiin kuten projektijohtamiseen ja johtamistaitoihin.

Takaisin