AMMATTIOPINNOT

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR20
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Ammattiopintojen moduulilla luodaan ammatillinen pätevyys, johon kuuluu tietojen ja taitojen ymmärtäminen ja niiden soveltaminen käytäntöön. Ammattiopintoja suoritetaan pääsääntöisesti toisesta lukuvuodesta lähtien.

Takaisin