LVIAS-tekniikan ja energiatalouden perusteet

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10512
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 5.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   5.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee perusasiat rakennusten LVIAS-järjestelmistä ja rakennusten energiankäytöstä. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää LVIAS-järjestelmien yhteyden rakennuksen käytettävyyteen ja energiankulutukseen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 133 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Rakennusten lämmitys-, vesi-, ja viemäri-, ilmanvaihto-, automaatio- ja sähköjärjestelmien ratkaisuvaihtoehdot ja niiden toimintaperiaatteet sekä niitä koskevat säädökset ja normit. Rakennusten ja yhdyskuntien energiankäyttö sekä -tuotanto.

Opiskelumateriaali

Opettajan oma aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyöt

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Hyväksytyt harjoitukset sekä lopputentti

Takaisin