Talotekniset asennukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10507
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2013TUTE   1-K   3.0   2014-01-02   2014-07-31  
RAK-2014LVI   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa lukea taloteknisiä piirustuksia. Opiskelija tuntee tavanomaisimmat talotekniset asennukset ja niiden valintakriteerit. Opiskelija hahmottaa talotekniikan roolin rakentamisprosessissa sekä kiinteistön ylläpidossa.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Talotekniset piirustusmerkinnät. Tyypillisimmät LVISA ja paloturvajärjestelmät. Talotekniikan huomioon ottaminen työmaalla.

Opiskelumateriaali

Luennoitsijan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Harjoitukset ja lopputentti

Takaisin