Rakennusmittaukset

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10306
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Laitalainen, Ari-Pekka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa lähtöaineiston pohjalta mitata rakenteita paikalleen.

Korjausrakentamisen erityisosaaminen
Opiskelija osaa mitata vanhojen rakenteiden paikkoja ja sijoittaa uudet rakenteet paikoilleen.

Infrarakentamisen osaaminen
Opiskelija osaa lähtöaineiston pohjalta laskea rakennuksen ja tontin paikalleenmittausmitat.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tontin ja rakennuksen paikalleenmittaus, rakennuksen moduulimitat ja rakenteiden paikalleenmittaus. Keskeiset mittauskojeet ja niiden käyttö.

Opiskelumateriaali

Opettajan oma materiaali.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Tentti ja harjoitustehtävät.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Harjoitustyö ja tentti. Arviointi asteikolla 0-5.

Takaisin