Rakennusmateriaalit

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10105
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Koistinen, Petri
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014TUTE   1-S   2.0   2014-09-01   2014-12-31  

Osaamistavoitteet

Rakennetekninen osaaminen
Opiskelija osaa talonrakentamisessa käytettävien materiaalien ominaisuudet, valmistusmenetelmät, tuoteryhmät, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä asennus- ja työtapojen vaatimuksiin. Opiskelija ymmärtää materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset. Opiskelijan osaa hankkia itsenäisesti tietoa, joka kehittää viestintä- ja vuorovaikutusosaamista.

Infrarakentamisen osaaminen
Opiskelija osaa yleispiirteissään infrarakentamisessa käytettävien materiaalien ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 54 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

• Tärkeimpien materiaalien valmistusmenetelmät
• Materiaalien ominaisuudet
• Materiaaleista valmistettavat tuotteet
• Terveys- ja ympäristövaikutukset

Opiskelumateriaali

Rakennustietosäätiön rakennustietokortisto soveltuvin osin. Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitustyö.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti arvioidaan asteikolla 1-5. Harjoitustyö asteikolla hylätty/hyväksytty. Kokeissa suorituksen hyväksymisraja on 30% maksimipisteistä.

Takaisin