Betonitekniikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10102
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saariaho, Arto
Opettajatiimi: Saariaho, Arto ; Tuomisto, Jorma
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013RASU   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2013TUTE   2-S   3.0   2014-09-01   2014-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa suhteittaa ja valmistaa betonimassan, tuntee käytetyt lisäaineet, ja hallitsee tuoreen betonin käsittely- ja valutekniikat ja valun jälkeiset jälkihoitotoimenpiteet eri sääolosuhteissa. Hän tuntee betonin laadunvalvonnan periaatteet ja osaa tehdä siihen liittyviä laskelmia.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Suhteitusmenetelmät ja reseptit, massan ominaisuuksien hallinta, valmistus- ja siirtotekniikat, valutekniikat ja jälkihoito, työmaaolosuhteiden hallinta eri vuodenaikoina, lujuudenkehityksen seuranta, laadunvalvonnan menetelmät ja niissä testattavat ominaisuudet, ympäristöolosuhdeluokitus, materiaalien ja henkilöiden kelpoisuusvaatimukset.

Opiskelumateriaali

Betonitekniikan oppikirja by201-2004 tai uudempi
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=betonitekniikan+oppikirja&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&page.search.search.button=Hae

Betoninormit by50-2004 tai uudempi
Saatavuus: https://plari.amkit.fi/vwebv/search?searchArg=betoninormit+20&searchCode=TALL&limitTo=none&recCount=25&searchType=1&page.search.search.button=Hae

Excel-laskentaohjelmia, opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laboratorioharjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti

Takaisin