Rakennusaineoppi

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR101
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija tuntee rakentamisessa käytettäviä materiaaleja, niiden ominaisuuksia, valmistusmenetelmiä ja käyttökohteita.

Takaisin