CAD

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05BR10004
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014RASU   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014TUTE   1-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää CADia rakennusalan teknisten dokumenttien tuottamiseen.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 81 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Talonrakennus, rakennussuunnittelu.

Sisältö

CAD-järjestelmien työskentely-ympäristön ja perusasetusten hallinta, teknisten piirustusten tekeminen CAD-ohjelmistolla.

Opiskelumateriaali

Opettajan oma aineisto.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot, tietokoneella työskentely, CAD-järjestelmillä tehtävät harjoitukset, pakollinen harjoitustyö.

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Arvosteltava harjoitustyö.

Takaisin