Rakennuspiirustus

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR1000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija osaa käyttää ja soveltaa tietokoneavusteista suunnittelua rakennus-, rakenne- ja LVI -piirustusten tuottamisessa ja osaa lukea rakennus-, rakenne- ja LVI -piirustuksia. Lisäksi opiskelija oppii kaavoituksen sekä tietomallinnuksen perusteet.

Takaisin