AMMATTIOPINTOJEN PERUSTEET

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05BR10
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Rakennustekniikan ammattiopintojen perusteiden moduulin tavoitteena on antaa perustiedot talonrakennus- ja talotekniikasta sekä luoda pohja tuleville ammattiopinnoille.

Takaisin