Fysiikka

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05AR002
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Takaisin