Talousmatematiikka

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC05AR00107
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Paananen, Juhani
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2013LVI   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013RASU   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2013TUTE   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
RAK-2014LVI   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014RASU   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
RAK-2014TUTE   2-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ratkaista koronkorkoon ja lainalaskentaan liittyviä ongelmia, osaa eri investointilaskelmat, osaa laskennan apuvälineiden käytön, osaa soveltaa edellä mainittuja asioita ammattiaineisiin ja käytännön ongelmiin työelämässä.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 80 h
Luennot ja laskuharjoitukset: 48 h
Itsenäistä työskentelyä: 32 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Algebra ja trigonometria

Sisältö

Arvonlisävero, koronkorko , lainat, investointilaskelmat

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja laskuharjoitukset 48 h , itsenäistä opiskelua

Arviointikriteerit

1 opiskelija osaa perusasiat talousmatematiikasta
3 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa talousmatematiikan menetelmiä hyvin
5 opiskelija ymmärtää ja osaa soveltaa talousmatematiikan menetelmiä kiitettävästi

Arviointimenetelmät

Loppukoe

Takaisin