Kielet ja viestintä

Rakennetyyppi: Opintokokonaisuus
Koodi: KC05AR000
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 0.0 op
Vastuuopettaja: Viljanmaa, Marita
Opetuskieli: Suomi

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuus antaa opiskelijalle taidot kommunikoida sekä oman että muiden ammattialojen edustajien kanssa. Opiskelija selviytyy vuorovaikutustilanteissa sekä äidinkielellään että vieraalla kielellä.

Takaisin