Työkonetekniikan laboraatiot

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA70050
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Ylinen, Hannu
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   4-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2014AUTO   4-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2015AUTO   4-S   2.0   2018-08-01   2018-12-31  
KOTU-2016AUTO   4-S   2.0   2019-08-01   2019-12-31  

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tehdä työkoneisiin liittyviä mittauksia
- ymmärtää työkoneiden huoltoon ja vianmääritykseen liittyviä käsitteitä
- hakea tietoa työkoneiden rakenteesta ja huollosta
- huomioida työkoneiden huoltoon ja korjaukseen liittyvät ympäristönäkökohdat

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Tutkitaan ja mitataan työkoneiden voimanlähteitä, komponentteja, hydrauliikkaa, ergonomiaa, voimansiirtoa, sekä tehdään opintomatka.

Opiskelumateriaali

Auto- ja työkonetekniikan oppimateriaalit; korjaamokäsikirjat; säätöarvokirjat, laitekäsikirjat

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Laboratoriotyöt/työselosteet

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyt asiat ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Hyväksyttävästi suoritetut työt/työselosteet: 50/50

Takaisin