Moottorioppi

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA60022
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- selittää ajoneuvojen polttomoottorien rakenteet
- laskea polttomoottorin termisen prosessiin liittyvät seikat
- selittää mekanismien rasitukset suunnittelun, käytön ja huollon kannalta
- esitellä polttoaine- ja pakokaasujärjestelmän laitteet ja huollot
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Polttomoottorit,
- termodynamiikka,
- teho- ja hyötysuhdekäsitteet,
- kampi- ja venttiilikoneiston rakenteet ja huollot,
- värähtelyn vaimennus,
- voitelu ja jäähdytys, polttoainelaitteet,
- polttoaineet,
- pakokaasut ja niiden jälkikäsittely,
- pakokaasujen mittaus,
- ahtaminen ja
- huolto
- Kestävä kehitys autoalalla

Opiskelumateriaali

- Bosch: Autoteknillinen taskukirja

- alan kirjallisuus ja julkaisut
- Opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin