Auto- ja työkone-elektroniikka 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA50053
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-S   3.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   3-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   3-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  
KOTU-2016AUTO   3-K   3.0   2019-01-01   2019-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- esitellä auton jarruihin, jousitukseen, mukavuuskäyttöön ja ajovakautukseen liityvien elektronisten laitteiden ja järjestelmät, niiden perusominaisuudet ja käytön
- selittää testauksen ja vianhaun perusteet em. järjestelmistä
- esitellä väylätekniikan käytön ajoneuvoissa
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Lukkiutumisen- ja luistonestojärjestelmät,
- ajovakautus-järjestelmät,
- elektroninen jousituksen ja vaimennuksen säätö,
- Kestävä kehitys autoalalla

Opiskelumateriaali

- Juhala ym.: Moottorialan sähköoppi

- Bosch: Autoteknillinen taskukirja

- Ajonvakautusjärjestelmät (Bosch) http://www.aakk.fi/tuotteet/ajonvakautusjarjestelmat/


- Ajoneuvojen verkottuminen (Bosch) http://www.aakk.fi/tuotteet/ajoneuvojen-verkottuminen/

- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus, sekä
- opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin