Auto- ja työkone-elektroniikka 1

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA50052
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   3.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   3.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- esitellä auton ja työkoneen tärkeimmät elektroniset laitteet ja järjestelmät, niiden perusominaisuudet ja käytön
- esitellä erilaisissa järjestelmissä käytettävien antureiden toiminan
- esitellä testauksen ja vianetsinnän perusteet
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- elektroniikan komponentit ja piiritekniikka
- anturitekniikka
- elektroniset otto- ja dieselmoottorien polttoaineensyöttöjärjestelmät
- OBD ja testaustekniikka
- Kestävä kehitys autoalalla

Opiskelumateriaali

- Juhala ym.: Moottorialan sähköoppi

- Bosch: Autoteknillinen taskukirja

- Moottorinohjaus, Tunnistimet (Gerald Schneehage, suom. Juha Seppälä)

- Autojen anturit (Bosch)

- Dieselmoottorin ohjausjärjestelmät 2010 (Bosch)

- Bensiinimoottorin ohjaus – Motronic-järjestelmät 2006 (Bosch)

- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin