Ajoneuvolait

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA40101
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 2.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-K   2.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   2.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-K   2.0   2017-01-01   2017-07-31  
KOTU-2016AUTO   2-K   2.0   2018-01-01   2018-07-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- käyttää autoalaa koskevaa lainsäädäntö materiaalia ja osaa soveltaa sitä käytäntöön
- erottaa autoalaa koskevien direktiivien, lakien ja asetusten eron ja soveltaa näitä käytäntöön
- etsiä aihealuetta koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Direktiivi, laki, asetus ja ohje.
- Ajoneuvolaki, asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista, asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä, rakennemuutokset ja auton kokoaminen osista
- Asennus- ja korjausluvat
- Työsuojelulainsäädäntö
- Moottoriajoneuvojen korjausehdot
- Kuluttajansuoja autoalalla
- Kestävä kehitys autoalalla

Opiskelumateriaali

- Tieliikenne; lakikokoelmat
- Finlex, EUR-lex ja Edilex
- Opettajan kurssilla ilmoittama materiaali

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin