Autotekniikka 3

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA40072
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   3-S   4.0   2015-08-01   2015-12-31  
KOTU-2014AUTO   3-S   4.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2015AUTO   3-S   4.0   2017-08-01   2017-12-31  
KOTU-2016AUTO   3-S   4.0   2018-08-01   2018-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- selittää ajoneuvon jarrutuskäyttäytymiseen eri ajotilanteissa liittyvät seikat
- nimetä ajoneuvon jarrutukseen liittyvät suureet
- suorittaa jarrutukseen liittyvät laskelmat
- nimetä eri jousitusratkaisut, selittää niiden toiminnan ja ominaisuuksien erot
- nimetä voimansiirtojärjestelmät ja komponentit, sekä selittää niiden toiminnan
- esittää jarrujen, jousituksen ja voimansiirron huollon perusteet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa.

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

- Jarrutuskäyttäytyminen,
- rumpu- ja levyjarrut,
- hydrauliset jarrujärjestelmät,
- jousityypit,
- kytkimet,
- vaihteistot ja välityssuhteet ja
- veto- ja tasauspyörästöt
- 4wd järjestelmät
- Kestävä kehitys autoalalla

Opiskelumateriaali

- Laine O: Autotekniikka 2,
- Ajoneuvomääräykset,

- Bosch: Autoteknillinen taskukirja


- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin