Autotekniikka 2

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC04BA40021
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 3.0 op
Vastuuopettaja: Saunamäki, Ari
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
KOTU-2013AUTO   2-K   3.0   2015-01-02   2015-07-31  
KOTU-2014AUTO   2-K   3.0   2016-01-01   2016-07-31  
KOTU-2015AUTO   2-S   3.0   2016-08-01   2016-12-31  
KOTU-2016AUTO   2-S   3.0   2017-08-01   2017-12-31  

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan;
- selittää ajoneuvon ohjauskäyttäytymiseen liittyvät seikat
- selittää ajoneuvon pyöränkulmien merkityksen ajo-ominaisuuksiin
- selittää ajoneuvon renkaisiin ja vanteisiin liittyvät seikat
- selittää ajoneuvon sivutuulikäyttäytymiseen liittyvät seikat
- tunnistaa akselistorakenteet ja selittää niiden ominaisuuksiin liittyvät seikat
- selittää moottoripyörän ohjausgeometrian perusteet
- etsiä asiaa koskevaa uusinta tietoa

Opiskelijan työmäärä

Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Pyörän- ja kääntöakselin kulmat sekä niiden mittaaminen,
- ohjauslaitteet,
- akselistorakenteet,
- renkaat, vanteet,
- kaarreajokäyttäytyminen ja
- sivutuuliominaisuudet
- moottoripyörän ohjausgeometria
Laboraatiot:
- nelipyöräsuuntaus
- rengastyöt
- Kestävä kehitys autoalalla.

Opiskelumateriaali

- Laine O: Autotekniikka 1,
- alan julkaisut ja huoltokirjallisuus ja
- opettajan aineisto

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

- Luennot,
- harjoitukset,
- tiedonhaku,
- ryhmätyöt ja
- itsenäinen työskentely

Arviointikriteerit

Taso 1: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet
Taso 3: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitettyjen asioiden perusteet hyvin
Taso 5: Opiskelija osaa osaamistavoitteissa esitetyt asiat kiitettävästi ja osaa soveltaa niitä käytäntöön

Arviointimenetelmät

Tentti/muu tapa ja harjoitukset: 70/30
Läsnäolo (min 50%) ja tuntiaktiivisuus vaikuttavat arvosanaan.

Takaisin