Johtamistaidot ja työlainsäädäntö

Rakennetyyppi: Opintojakso
Koodi: KC00BYT1051
Tyyppi: Pakollinen
Taso: AMK
Laajuus: 4.0 op
Vastuuopettaja: Loukola, Ilkka
Opetuskieli: Suomi

Opinnon toteutukset, suunniteltu opiskeluvuosi ja lukukausi

Opetussuunnitelma  Lukukausi  Laajuus  Kauden alkupvm.  Kauden loppupvm.
RAK-2014LVI   3-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014RASU   3-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  
RAK-2014TUTE   3-K   4.0   2017-01-01   2017-07-31  

Osaamistavoitteet

Työ- ja ympäristöturvallisuus rakentamisessa
Opiskelija osaa työelämässä tarvittavan työlainsäädännön sekä osaa lukea rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusta.

Rakentamisprosessiosaaminen
Opiskelija osaa erilaiset organisaatiomallit, erilaiset johtamistyylit ja osaa käyttää erilaisia luovuusmenetelmiä sekä osaa henkilöstöhallinnon perusteet. Opiskelija osaa työelämässä tarvittavan työlainsäädännön sekä osaa lukea rakennusalan työntekijöiden työehtosopimusta.

Opiskelijan työmäärä

Työmäärä yhteensä: 107 h

Edeltävät opinnot / Suositellut valinnaiset opinnot

Edeltäviä opintoja ei tarvita.

Sisältö

Organisaatiot, johtamistaito ja -toiminnot, johtamismallit, työpsykologian ja henkilöstöhallinnon perusteet sekä opiskelijan johtamisprofiilin arviointi sekä luovuus. Työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki sekä talonrakennusalan työehtosopimus.

Opiskelumateriaali

Ilmoitetaan luennoilla, Talonrakennusalan työehtosopimus

Opetusmuoto / Opetusmenetelmät

Luennot ja harjoitukset

Arviointikriteerit

1 Opiskelija osaa opintojakson perusasiat.
3 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin.
5 Opiskelija osaa opintojakson asiat hyvin ja osaa soveltaa niitä käytäntöön.

Arviointimenetelmät

Osallistuminen tuntiharjoituksiin ja tentti. Arviointi asteikolla 1-5.

Takaisin